Zmiany w prawie- co przyniósł 2019 rok w nieruchomościach?

Dynamika przepisów w polskim prawie jest rzeczą naturalną, każdy zdążył przyzwyczaić się do tego, że nic nie trwa wiecznie 😊 Bieżące śledzenie zmian jest niewykonalne dla osób, które na co dzień w jakimkolwiek zakresie nie mają styczności z dziedziną prawa. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najważniejsze nowelizacje ustaw bezpośrednio związanych z branżą nieruchomości, wpływających na przeprowadzenie transakcji sprzedaży. Zatem, co w trawie piszczy?

  1. Użytkowanie wieczyste– z mocy ustawy grunty będące w użytkowaniu wieczystym, zabudowane na cele mieszkaniowe z dniem 1.01.2019r przekształciły się we własność. Na przełomie i na początku roku zapanował swoisty chaos na rynku. Pojawił się szereg wątpliwości związanych ze zbyciem nieruchomości położonych na takich właśnie gruntach. Niedopracowana ustawa zrodziła wiele niewiadomych do momentu jej wprowadzenia, wywołała niepewność wśród notariuszy związanych z dokumentami niezbędnymi przy transakcji. Pojawiały się różne wersje z zaświadczeniem wydawanym przez odpowiedni organ administracji publicznej, które jest podstawą potwierdzającą przekształcenie. Finalnie stanęło na tym, że zaświadczenia (przynajmniej w Poznaniu i wśród większości notariuszy) nie są potrzebne do podpisania aktu notarialnego, skoro przekształcenie we własność jest z mocy ustawy.
  1. Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości– zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wiąże się z zapłatą podatku dochodowego w wysokości 19% dochodu. Do 2019 roku podatek ten w każdym przypadku, niezależnie od formy nabycia, traktowany był tak samo. Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które nabyły nieruchomość w drodze spadku okres pięcioletni mają liczony od pierwotnego nabycia nieruchomości przez osobę od której spadek przyjęli, a nie jak dotychczas- od momentu śmierci spadkodawcy. Korzystna zmiana nastąpiła również dla podatników będących wdowcami lub rozwodnikami, którzy będą mogli sprzedać nieruchomość bez podatku w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego.
  1. Zwolnienie z podatku dochodowego– do 2019 roku warunkiem zwolnienia było przeznaczenie środków ze sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych w okresie 2 lat od zbycia, liczone od początku nowego roku kalendarzowego. Aktualnie okres ten wydłużony został do 3 lat.
  1. Obrót ziemią– w kwietniu 2019 roku rząd znowelizował ustawę w sprawie obrotu ziemią. Według nowych przepisów działki rolne o powierzchni do 1 ha oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba, która nie jest rolnikiem. Przypomnijmy, że dotychczas osoba nie będąca rolnikiem mogła nabyć jedynie nieruchomości do 0,3 ha. Nie ma ograniczeń co do ilości nabywanych działek w mieście, jednak na obszarze wiejskim będzie można kupić wyłącznie jedną działkę na cele pozarolnicze. W przypadku gdy powierzchnia nabytej działki przekroczy 1 ha, konieczne będzie prowadzenie działalność rolniczą oraz nie będzie można zbyć jej przez okres pięciu lat. Dodatkowo według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat jedynie za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.
autor: Agnieszka Urbańska